حزر امام جواد (ع)

دعای حزر امام جواد (ع) و معجزات آن – 20 خواص حرز امام جواد

یکی از مشهورترین حزرها برای دفع بلا دعای حزر امام جواد (ع) است. حرز به معنی دعا و ذکر است و مانند سپری انسان را از بلایای گوناگون مانند...

ادامه مطلب