کلیه از ارگان های مهم بدن است و نقش مهمی در تنظیم میزان آب و مواد معدنی در خون دارد

در حال نمایش یک نتیجه